گرفتن روسیه آمریکا دوشنبه نیویورک

گرفتن: روسیه آمریکا دوشنبه نیویورک دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز عکس خبری تصادف قطار در اسپانیا‎

برخورد یک قطار مسافری به مانع آخر خط در ایستگاهی در بارسلونای اسپانیا ده ها زخمی بر جای گذاشت.

تصادف قطار در اسپانیا‎

تصادف قطار در اسپانیا‎

عبارات مهم : تصادف

برخورد یک قطار مسافری به مانع آخر خط در ایستگاهی در بارسلونای اسپانیا ده ها زخمی بر جای گذاشت.

تصادف قطار در اسپانیا‎

برخورد یک قطار مسافری به مانع آخر خط در ایستگاهی در بارسلونای اسپانیا ده ها زخمی بر جای گذاشت.

تصادف قطار در اسپانیا‎

برخورد یک قطار مسافری به مانع آخر خط در ایستگاهی در بارسلونای اسپانیا ده ها زخمی بر جای گذاشت.

تصادف قطار در اسپانیا‎

مهر

واژه های کلیدی: تصادف | برخورد | اسپانیا | اسپانیا | تصادف قطار | عکس خبری

تصادف قطار در اسپانیا‎

تصادف قطار در اسپانیا‎

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs