گرفتن روسیه آمریکا دوشنبه نیویورک

گرفتن: روسیه آمریکا دوشنبه نیویورک دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث اگر تجاوز به عنف در پرونده آتنا تایید شود نیازی به تفاضل دیه نیست / کاظمی

نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر در پرونده عنوان تجاوز به عنف تایید شود، مجازات اعدام است. 

اگر تجاوز به عنف در پرونده آتنا تایید شود نیازی به تفاضل دیه نیست / کاظمی

کاظمی: اگر تجاوز به عنف در پرونده آتنا تایید شود نیازی به تفاضل دیه نیست

عبارات مهم : مجازات

نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر در پرونده عنوان تجاوز به عنف تایید شود، مجازات اعدام هست.

محمد کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که «مطرح شده است بود دستگاه قضا در مورد پرونده قتل آتنا اصلانی می تواند تفاضل دیه را پرداخت کند»، گفت: براساس فقه دیه زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارد و نمی توان تغییری داد. البته در قانون ذکر شده است اگر مقتول زن باشد و قاتل مرد خانواده مقتول جهت انجام حکم قصاص باید تفاضل دیه را پرداخت کنند.

اگر تجاوز به عنف در پرونده آتنا تایید شود نیازی به تفاضل دیه نیست / کاظمی

وی با بیان این که «دستگاه قضا وظیفه ای در این مورد جهت تفاضل دیه ندارد»، تصریح کرد: در مورد پرونده آتنا اصلانی احساسات عمومی جریحه دار شده است و افکار عمومی هم به دنبال مجازات هستند.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر در پرونده عنوان تجاوز به عنف تایید شود، حکم و مجازات اعدام است و نیازی به تفاضل دیه نیست.

نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر در پرونده عنوان تجاوز به عنف تایید شود، مجازات اعدام است. 

واژه های کلیدی: مجازات | پرونده | دستگاه | پرونده قتل | تجاوز به عنف | کمیسیون حقوقی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs